korskolan.se

Förbudsmärken

Home > Förbudsmärken

Förbudsmärken

Förbudsmärken informerar trafikanter om vad som inte är tillåtet på en viss sträcka eller i en viss trafiksituation. Det är viktigt att känna till de olika skyltarnas betydelse för att kunna röra dig i trafiken på ett säkert och ansvarsfullt sätt. På den här sidan går vi igenom vad ett förbudsmärke är, hur du känner igen det och listar de vanligaste typerna. 

Vad är ett förbudsmärke?

Vanligtvis är förbudsmärken gula med röda symboler. De utgör ett bindande förbud mot vissa handlingar, exempelvis parkera eller köra en viss typ av fordon, som trafikanter måste följa. Att bryta mot ett förbudsmärke kan i värsta fall leda till olyckor eller indraget körkort samt böter. 

Lista på alla märken

Här nedan listar vi de vanligaste förbudsmärken som förekommer i trafiken i Sverige och förklarar deras innebörd. Längre ner finns en fullständig lista på övriga skyltar. På Transportstyrelsens hemsida finns en fullständig lista över alla förbudsmärken och deras innebörd.

De vanligaste

 • C1. Förbud mot infart med fordon: En röd cirkel med ett rakt gult streck 
 • C3-C15. Förbud mot trafik: En gul cirkel med röd kant och rött streck över symboliserar att fordon av en viss typ inte får köra på vägen.
 • C27. Förbud mot omkörning: En gul cirkel med röd kant, en röd och en svart bil indikerar att omkörning är förbjuden.
 • C35. Förbud mot att parkera fordon: En blå cirkel med röd kant och rött streck över indikerar att fordon inte får parkera på platsen.

 

Övriga märken

 • C2. Förbud mot trafik med fordon
 • C3. Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än mopeder klass 2
 • C4. Förbud mot trafik med motordrivet fordon med fler än två hjul
 • C5. Förbud mot trafik med motorcykel och mopeder klass 1
 • C6. Förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn
 • C7. Förbud mot trafik med tung lastbil
 • C8. Förbud mot trafik med traktor och motorredskap klass 2
 • C9. Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods
 • C10. Förbud mot trafik med cykel och mopeder klass 2
 • C11. Förbud mot trafik med mopeder klass 2
 • C12. Förbud mot trafik med fordon förspänt med dragdjur
 • C13. Förbud mot trafik med terrängmotorfordon och terrängsläp
 • C14. Förbud mot ridning
 • C15. Förbud mot gångtrafik
 • C16. Begränsad fordonsbredd
 • C17. Begränsad fordonshöjd
 • C18. Begränsad fordonslängd
 • C19. Minsta avstånd
 • C20. Minsta bruttovikt på fordon
 • C21 Begränsad bruttovikt på fordon och fordonståg
 • C22. Bärighetsklass
 • C23. Begränsat axeltryck
 • C24. Begränsat boggitryck
 • C25. Förbud mot sväng i korsning
 • C26. Förbud mot U-sväng
 • C28. Slut på förbud mot omkörning
 • C29. Förbud mot omkörning med tung lastbil
 • C30. Slut på förbud mot omkörning med tung lastbil
 • C31. Hastighetsbegränsning
 • C32. Tillfällig hastighetsbegränsning upphör
 • C33. Stopp vid tull
 • C34. Stopp för angivet ändamål
 • C36. Förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum
 • C37. Förbud mot att parkera fordon på dag med jämnt datum
 • C38. Datumparkering
 • C39. Förbud mot att stanna och parkera fordon
 • C40. Ändamålsplats
 • C41. Slut på ändamålsplats
 • C42. Vändplats
 • C43. Slut på vändplats
 • C44. Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon med dubbdäck än mopeder klass 2
 • C45. Särskilda bestämmelser för stannande och parkering
 • C46. Begränsat trippelaxeltryck