korskolan.se

Påbudsmärken

Home > Påbudsmärken

Påbudsmärken

Påbudsmärken är en av de viktigaste skylttyperna i vår trafikmiljö. De indikerar vad bilister, mopedister, cyklister och gångtrafikanter samt förare av andra fordon ska göra. Att känna till vad dessa skyltar innebär och att följa dem är viktigt för en säker körning och navigering i trafiken. På den här sidan går vi igenom alla påbudsmärken och vad de innebär. 

Vad är ett påbudsmärke?

Ett påbudsmärke ger trafikanter instruktioner om hur de ska agera eller köra i en viss situation i trafiken. De flesta påbuden har blå bakgrund och vita symboler, till exempel en pil av något slag. Om inget annat anges gäller påbudet från den plats där det sitter till nästkommande korsning. Ett påbudsmärke måste alltid följas, och att ignorera dess instruktioner kan leda till både olyckor och böter. 

Lista över alla märken

Vi har en stor mängd olika påbudsmärken i trafiken, alla med sin egna, unika innebörd. Här nedan kan du se en lista över märken och beteckningar. Du kan se en fullständig lista över påbudsmärken på Transportstyrelsens hemsida.

Vanliga märken

 • D1. Påbjuden körriktning: Pilar anger vilken riktning du måste köra, som höger, vänster, rakt fram eller att det finns flera möjliga vägar att ta.
 • D2. Påbjuden körbana: Pilar anger vilken sida om märket du ska köra på, alltså till höger eller vänster.
 • D3. Cirkulationsplats: Pilar i en cirkel indikerar en mötesplats för flera vägar i form av en rondell.
 • D4. Påbjuden cykelbana: Skylt med endast cykel på indikerar att endast cykeltrafik är tillåten, inklusive mopeder klass 2.
 • D5. Påbjuden gångbana: Skylt med en vuxen som håller ett barn i handen indikerar att endast gångtrafik är tillåten. 
 • D6. Påbjuden gång- och cykelbana:  Märke med gångbana + cykel indikerar en gemensam bana för både cyklister (inkl. mopeder klass 2) och fotgängare.
 • D7. Påbjudna gång- och cykelbanor: Märke med gångbana + cykel och ett streck emellan indikerar att banan är markerad som delad mellan cyklister (inkl. mopeder klass 2) och fotgängare, exempelvis med ett streck.


Övriga märken

 • D8. Påbjuden ridväg: Skylt med person på häst anger att det är en ridväg.
 • D9. Påbjuden led för terrängfordon med terrängsläp: Skylt med person på skoter anger att det är en led för terrängfordon med terrängsläp, även fotgängare och skidåkare får använda vägen.
 • D10. Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.: Skylt med buss indikerar att ett körfält endast är till för fordon i linjetrafik, även cyklar och mopeder klass 2 får färdas här.
 • D11. Slut på påbjuden bana, körfält, väg eller led: Skylt med ett rött streck över en buss indikerar slut på påbjuden bana, körfält, väg eller led.
 • D12. Påbjuden körriktning för fordon lastat med farligt gods: Märke med baksidan av en lastbil och en pil anger en specifik riktning för fordon lastade med farligt gods.