korskolan.se

Självriskförsäkring

Home > Självriskförsäkring

Självriskförsäkring bil - Frågor & svar

En självriskförsäkring för bil är en försäkring som täcker den självrisk som du måste betala vid en skada eller olycka. I den här artikeln kommer vi att förklara vad självrisk är, vad självriskförsäkring och självriskreducering innebär, och hur de kan hjälpa dig om olyckan skulle vara framme.

Vad är självrisk?

Självrisk är den summa som du själv måste betala vid en skada på din bil innan försäkringsbolaget tar över kostnaderna. Självriskens storlek varierar beroende på vilken försäkring du har, men vanligtvis ligger den på mellan 2 500 och 15 000 kronor.

Varför är det viktigt att ha en självriskförsäkring för din bil?

Att ha en självriskförsäkring för din bil är viktigt för att skydda dig mot oväntade utgifter vid en skada på din bil. Utan en självriskförsäkring kan självrisken vara mycket hög och du kan bli tvungen att betala stora summor ur egen ficka för att täcka kostnaderna för reparationer.

Det finns olika typer av självriskförsäkringar som du kan välja mellan, beroende på dina behov och önskemål. En vanlig typ av självriskförsäkring är en helförsäkring, som täcker både skador på din egen bil och skador som du orsakar på andra fordon eller personer. En annan typ av självriskförsäkring är en halvförsäkring, som endast täcker skador på andra fordon eller personer.

Vad innebär självriskreducering?

Självriskreducering är en tilläggstjänst som du kan lägga till på din självriskförsäkring. Det innebär att försäkringsbolaget minskar självrisken vid en skada, vilket i sin tur minskar din egen kostnad för reparationer. Självriskreducering kan vara en bra val för dig som vill ha extra trygghet och minska risken för höga kostnader vid en skada.

Var kan jag teckna en försäkring som täcker självrisk?

Assistansbolaget erbjuder försäkring som täcker självrisk vid skador på din bil. Deras försäkringar ger dig trygghet och minskar risken för höga kostnader vid en eventuell skada. Assistansbolaget har ett brett utbud av självriskförsäkringar som passar dina behov och önskemål. Deras helförsäkringar täcker både skador på din egen bil och skador som du orsakar på andra fordon eller personer. Med deras halvförsäkring får du skydd mot skador på andra fordon eller personer.

Hur fungerar försäkringen vid en olycka?

Vid en olycka är det viktigt att du först och främst säkrar platsen och ser till att eventuella skadade personer får den hjälp de behöver. Därefter är det viktigt att du kontaktar ditt försäkringsbolag för att anmäla skadan. De kommer sedan att utreda skadan och besluta om hur mycket självrisk du behöver betala.

Om du har en självriskförsäkring behöver du betala självrisken vid en skada, innan försäkringsbolaget tar över kostnaderna för reparationer. Om du har valt självriskreducering som en tilläggstjänst kan självrisken minskas och du behöver betala mindre ur egen ficka.