korskolan.se

Surra bil på släp
Home > Surra bil på släp

Surra bil på släp

Att surra fast bil på släp är en kritisk process för säker transport. Det säkerställer att fordonet är stabilt och säkert under transporten, vilket minskar risken för skador på både bilen och andra trafikanter. Korrekt fastsurrning är inte bara en fråga om säkerhet utan också en juridisk förpliktelse. Lär dig om de olika stegen och övervägandena för att effektivt surra fast en bil på ett släp.

Hur gör man för att surra fast bil på släp?

För att surra fast en bil på ett släp krävs noggrannhet och rätt utrustning. Här är några grundläggande steg att följa:

 1. Positionera bilen korrekt på släpet
  Bilen bör vara centrerad på släpet för att fördela vikten jämnt. Se till att bilen är i växel och att handbromsen är aktiverad.
 2. Inspektera släpet och surrningspunkter
  Innan du börjar, inspektera släpet för eventuella skador och se till att surrningspunkterna är starka och inte skadade.
 3. Använda rätt surrningsteknik
  Det finns olika tekniker för att surra fast en bil, såsom hjulsurrning eller användning av chassikrokar. Välj en metod som passar ditt fordon och släp.
 4. Kontrollera spännbanden
  Se till att spännbanden är i gott skick utan synliga skador eller slitage.

Använd rätt spännband för hjulsurrning

Hjulsurrning är en populär och effektiv metod för att surra fast bilar på släp. Det innebär att man använder spännband för att säkra bilens hjul till släpets yta. När du väljer spännband för hjulsurrning, tänk på följande:

 • Kvalitet
  Spännbanden bör vara av hög kvalitet och tåla de krafter som kan uppstå under transport.
 • Styrka
  Kontrollera spännbandens dragstyrka och se till att de uppfyller de nödvändiga säkerhetsstandarderna.
 • Längd och bredd
  Välj band som är tillräckligt långa för att passa runt hjulen och släpet, samt har en lämplig bredd för att fördela trycket jämnt.
 • Spärr och krokar
  En robust spärrmekanism är avgörande för att hålla spänningen i bandet. Krokar eller andra fästanordningar bör vara kompatibla med både bilens och släpets surrningspunkter.

Regler för att surra bil på trailer

När du ska surra bil på trailer, är det viktigt att följa vissa regler och riktlinjer för att säkerställa säkerheten för både transporten och andra trafikanter. Regler finns hos Transportstyrelsen och finns sammanfattat här:

 1. Tillräckligt med surrningspunkter
  Beroende på bilens vikt och storlek, använd tillräckligt antal surrningspunkter. Det är viktigt att fördela belastningen jämnt.
 2. Rätt surrningsteknik
  Använd lämpliga surrningstekniker som hjulsurrning eller direkt surrning till chassit. Det är viktigt att tekniken som används är lämplig för både bilen och släpet.
 3. Kontroll av spännband och utrustning
  Se till att all surrningsutrustning, som spännband för hjulsurrning och krokar, är i bra skick och uppfyller gällande säkerhetsstandarder.
 4. Kontinuerlig kontroll
  Kontrollera regelbundet att surrningarna håller under resans gång. Vibrationer och rörelser kan lossa banden, så det är viktigt att justera dem vid behov.

Spännband för hjulsurrning

Spännband för hjulsurrning är en avgörande komponent när det kommer till att säkra fordon på ett släp. De är utformade för att hålla bilen stadigt på plats under transport, vilket minskar risken för rörelse och potentiell skada. När du väljer spännband för hjulsurrning, är det viktigt att överväga material, storlek, och hur de interagerar med fordonets hjul. En tillverkare av spännband för hjul är Arno-Remmen som är en av de största tillverkarna på marknaden.

Material

Material i spännband spelar en stor roll i deras hållbarhet och effektivitet. De vanligaste materialen inkluderar:

 • Polyester
  Känt för sin styrka och elasticitet. Det är motståndskraftigt mot UV-strålning och de flesta kemikalier, vilket gör det till ett hållbart val för utomhusanvändning.
 • Nylon
  Erbjuder högre elasticitet än polyester, vilket kan vara användbart för vissa tillämpningar, men kan förlängas under tung belastning.
 • Polypropylen
  Lätt och vattenresistent, men mindre slitstarkt än polyester och nylon.

Storlek

Storleken på spännbandet är avgörande för säker fastsurrning. Det inkluderar:

 • Längd
  Välj en längd som passar för ditt släp och fordon. Längre band kan erbjuda mer mångsidighet men kan också vara svårare att hantera.
 • Bredd
  Bredare band fördelar trycket över en större yta, vilket minskar risken för skador på fordonet.

Hjulen

Att surra hjulen korrekt är nyckeln till säker transport. Tänk på följande:

 • Hjulstorlek
  Anpassa spännbanden till hjulstorleken. För stora eller små band kan vara ineffektiva eller till och med farliga.
 • Hjultyp
  Olika typer av hjul (t.ex. legerade hjul, stålfälgar) kan kräva olika surrningstekniker.

Användning

Rätt användning av spännband är avgörande:

 • Rätt spänning
  Spännbanden bör vara tillräckligt spända för att hålla bilen på plats, men inte så strama att de orsakar skador.
 • Jämn fördelning
  Fördela spännbanden jämnt över bilen för att undvika obalans.
 • Regelbunden kontroll
  Kontrollera spänningen regelbundet under resan, eftersom banden kan lossna över tid.