korskolan.se

Vägmärken

Home > Vägmärken

Vägmärken

Vägmärken indikerar om ändringar i trafiken eller i områden och ger trafikanter viktig information om hur de kan ta sig fram på ett säkert sätt. Dessa märken kan vara permanenta eller tillfälliga och finns i en mängd olika varianter för att täcka alla typer av trafiksituationer. På den här sidan går vi igenom vilka regler som gäller för att sätta upp vägmärken, exempelvis vid vägarbeten.

Olika typer av vägmärken

Lokaliseringsmärken: Är blå med vit text och anger namnet på en ort eller plats, kan även ge information om restauranger, bensinstationer och liknande.

Vägnummer: Anger numret på en väg och kan vara blå eller grön, med hel eller streckad kant (innebär att vägen leder till vägen med angivet nummer).

Turistinformation: Bruna skyltar med vit text som ger information om turistmål och sevärdheter.

Sätta upp tillfälliga vägmärken

Ibland är det nödvändigt att sätta upp tillfälliga vägmärken, exempelvis vid pågående vägarbeten eller kommande evenemang. Denna typ av skyltar måste vara tydliga och lättbegripliga och vara godkända av Transportstyrelsen. För tillfälliga och permanenta skyltar för vägvisning måste du ansöka om tillstånd hos Trafikverket, och plocka ner dem så fort de inte längre är aktuella.

Hur ska märket vara placerat?

Innan du sätter upp ett vägmärke bör du se till att de är hela och rena, för övrigt gäller nedan angående placering: 

  • Synlighet: Märket måste tydligt synlig för trafikanter från alla håll. Det ska vara placerat på en lämplig höjd som inte blockeras av vegetation, byggnader eller andra hinder.
  • Belysning: I de fall där skylten ska användas vid mörka förhållanden måste den vara belyst.
  • Avstånd: Den ska placeras på ett rimligt avstånd som ger trafikanter tid att reagera på informationen. Exakt avstånd beror på typen av skylt och vägens hastighetsbegränsning.

Skyltning vid vägarbete

Vägarbeten kan medföra risker för både de som arbetar och för trafikanter som passerar. Därför är det extra viktigt att ha tydlig och korrekt skyltning vid arbete i trafikmiljö.

Vägmärke på fordon under vägarbete

Fordon i rörelse får i samband med vägarbeten eller annat liknande arbete vara utrustade med vägmärken. Du kan läsa mer om dessa föreskrifter i sin helhet på Transportstyrelsens hemsida. Sammanfattningsvis får fordon vara utrustade med: 

  • Varningsskyltar: Dessa skyltar ska informera trafikanter om eventuella faror i samband med vägarbetet eller fordonet. 
  • Informationsskyltar: Ska ge trafikanter information om hur de ska köra eller hur lång tid vägarbetet beräknas ta, exempelvis i samband med en trafikolycka.
  • Varningsljus: Är väldigt viktiga för säkerheten och ska vara synliga från alla håll samt blinka med jämn rytm.