korskolan.se

Fritidshus lån

Planerar du att köpa ett fritidshus? Då kan du vara i behov av ett lån för att kunna hantera kostnaderna för huset. Det vanligaste är att använda sig av ett bolån, där du får låna 85 % av fritidshusets värde. Resterande belopp behöver du finansiera på annat sätt, till exempel genom sparade pengar eller med hjälp av ett blancolån.

Det blir allt mer vanligt att köpa fritidshus på arrendetomter. Observera att du inte kan använda ett vanligt bolån för att köpa ett fritidshus på en arrendetomt. För ett fritidshuslån på arrendetomt behövs istället ett privatlån. På låneformen sätts räntan individuellt och utifrån din kreditvärdighet och fritidshusets värde.

Arrenderätt fritidshus

Arrende innebär att du får rätt att nyttja mark som ägs av en fastighetsägare. Marken är således inte din egen att nyttja som du själv vill, men definieras av jordabalkens regler. Det innebär att du har ingått i ett avtal som handlar om upplåtelse av jord och som arrendator har du rätt att använda marken enligt avtalet. Du kommer däremot att behöva betala en ersättning till jordägaren/fastighetsägaren i fråga.

Väljer du att köpa ett fritidshus på arrendetomt finns det flera saker som är viktiga att tänka på. Eftersom det är jordägaren som äger marken kan du inte använda din tomt som kontantinsats. Du kan heller inte använda ett vanligt bolån, utan behöver ett privatlån istället. Ytterligare saker som är viktiga att ha i åtanke är det avtal som du ingår i med jordägaren. Det vanligaste är att avtalet gäller i minst 5 år. Har du ångrat köpet och vill flytta vidare kan avtalet begränsa dig den möjligheten.

Köpa hus på arrendetomt

Det finns några skillnader mellan att köpa fritidshus på arrenderad mark och köpa bostadshus. När det kommer till bostadshus är reglerna mycket tydligare och förbestämda, för att du som köpare ska känna en trygghet. Ett bostadsarrende ingås alltid på bestämd tid och får inte vara kortare än 5 år eller längre än 50 år. Skulle det vara så att det finns en detaljplan på området kan avtalet inte bindas mer än i maximalt 25 år. En detaljplan beskriver hur ett område får användas, till exempel när det kommer till bebyggelse.

Bygga på arrendetomt

I många fall avser arrendeavtalet en obebyggd tomt där du som arrendator kan bygga ditt eget hus. Här är det viktigt att huset är färdigställt senast den dag som jordägaren har rätt att avsluta avtalet. 

Ta över leasingavtal

Har du ångrat dig och inte längre vill använda din leasingbil kan du överlåta kontraktet till någon annan. Viktigt att komma ihåg är att du då behöver betala en avgift för överlåtelsen. Ett annat alternativ är att avsluta kontraktet helt och hållet, men då riskerar du att behöva betala för kvarstående avtalsperiod. Ett avtal är bindande och det gäller även för priset. Är du osäker är det bättre att leasa kortare perioder åt gången.

Arrendetomt nackdelar

Att köpa hus på arrendetomt kommer med ett flertal fallgropar som är viktiga att ha kunskap om inför ett eventuellt köp/hyra.

  • Huset kan inte användas som säkerhet i samband med lån
  • Du får lån med sämre villkor
  • Kan inte använda dig av bolån
  • Du äger inte marken och kan behöva fråga om lov för att ta bort träd/buskar/stenar
  • Kan vara svårt att säga upp avtalet
  • Jordbruksägaren har rätt att avsluta avtalet om marken behöver nyttjas för egen vinning, till exempel ekonomiskt ändamål.

Äganderätt tomt

Det är du som arrendator som äger själva byggnaden. Däremot är det fortfarande jordägaren som står som ägare för marken. Jordägaren har ansvar för fastighetsskatt för tomten och byggnaden ses som lös egendom.

Friköpa arrendetomt

Ett vanligt sätt att bli av med osäkerheterna en arrendetomt medför är genom ett friköp. Att friköpa arrendetomten gör det möjligt för dig att få större koll på ekonomin och du behöver inte oroa dig för arrendeavgifter eller problematik med pantsättning och belåning. Om jordägaren går med på ett friköp kommer en ny fastighet att bildas där arrendet tidigare var. Nu kan du använda bostaden som en säkerhet i samband med lån eller renovering. Du har också möjlighet att använda marken som du själv önskar och behöver inte längre be om lov från jordägaren. Observera att jordägaren inte har någon automatisk skyldighet att sälja.

Låna till hus utan kontantinsats

När du vill köpa ett hus kan du använda dig av ett bolån. Bolån gör det möjligt för dig att låna 85 % av bostadens värde och resterande är en kontantinsats som du själv måste finansiera på annat vis. Kontantinsatsen fungerar som en trygghet för banken om du inte kan betala tillbaka lånet i tid och därför måste den alltid inkluderas i låneformen.